Project Overview Tool - Oddessey Solutions

Uit eigen ervaring weet Oddessey Solutions dat een toereikende procesinrichting stap één is, maar dat faciliterende hulpmiddelen zeker ook een noodzaak zijn. Dus ontwikkelde het team van Oddessey inhouse de POT (Project Overview Tool).

Gebruikers
200+
Projecten beheerd in POT
950+

De oplossing

Oddessey Solutions maakt POT (Project Overview Tool). POT is een online applicatie geschikt voor web of TV en wordt door bedrijven gebruikt tijdens teambijeenkomsten. De tool is naar eigen wens door iedere gebruiker vooraf zelf in te richten en bijzonder eenvoudig in gebruik. POT ondersteunt en optimaliseert het projectmanagent binnen bedrijven.

Om aan de slag te gaan voer je eenvoudig je bedrijfsprocessen in. De processen zijn opgedeeld in overzichtelijke fases en stappen. Door een compleet visueel beeld van alle lopende projecten wordt tijdens bijeenkomsten meteen duidelijk waar de knelpunten zich bevinden en welke acties door wie nodig zijn voor een optimaal verloop van het project. POT geeft inzich en overzicht en stimuleert bovendien de betrokkenheid van medewerkers.

Van pilot naar product

Bij Oddessey Solutions weten we als geen ander hoe waardevol de input van eindgebruikers is als het gaat om de ontwikkeling van een nieuw product. Daarom hebben we gekozen voor een pilot. Binnen de pilot testen 15 organisaties gedurende 3 maanden de POT. De feedback gebruiken wij voor de doorontwikkeling van de tool. Een echte win-win-situatie dus.

Enkele cases

Voorbeelden van onze apps, sms- en webapplicaties