Hoe wij bottom-up management realiseren binnen onze organisatie - Oddessey Solutions

Hoe wij bottom-up management realiseren binnen onze organisatie

Bij Oddessey Solutions stimuleren wij bottom-up initiatieven en zorgen voor onderlinge draagkracht. Initiatieven en beslissingen liggen tegenwoordig vaker op de werkvloer bij de werknemers in plaats van bij het management team. Door als team samen het management op te pakken ontstond de verbinding onderling, ‘het cement tussen de stenen’. De voornamelijke reden voor deze switch was dat iedereen op zijn eigen eilandje zat en er te weinig communicatie plaatsvond. Deze blog gaat over een aantal activiteiten waarbij het bottom-up management terugkomt. 

Werkstromen

De switch was niet zomaar gemaakt, hiervoor zijn wij begonnen met het initiëren van het project genaamd: ‘Expeditie Oddessey’. De medewerkers zijn verdeeld in werkstromen waarbij ze samen aan vooraf geselecteerde business thema’s werken. Het team krijgt meer verantwoordelijkheid en wordt zelfstandiger. Ik zelf zit in de werkstroom DNA, waarbij ik samen met twee andere collega’s het DNA van Oddessey Solutions onderzoek met als doel het DNA te laten leven en uit te dragen, zowel binnen als buiten de organisatie. Ik vind het erg leuk om met diverse collega’s in een projectgroep te brainstormen over organisatiebrede onderwerpen en de uitgerolde acties te mogen uitvoeren.

Teambuilding

Er wordt regelmatig een bedrijfsactiviteit georganiseerd, Oddessey Solutions vindt het belangrijk om te investeren in haar medewerkers. Een bedrijfsactiviteit heeft vele voordelen voor de organisatie, het stimuleert de samenwerking, biedt ontspanning en de medewerkers zien elkaar in een andere setting. Daarnaast vind ik het altijd erg leuk als er weer een tof bedrijfsuitje aan zit te komen.

De uitjes worden geïnitieerd door de medewerkers. De afgelopen uitjes waren erg actief zoals waterskiën, wipe out of indoor skydiven. Door de vele teamuitjes merk ik dat het team steeds hechter wordt en we op elkaar kunnen bouwen om zo onze klanten maximaal te kunnen bedienen.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast het verbeteren van de groepsdynamiek is het ook belangrijk dat individuen weten wat hun sterktes en zwaktes zijn. Om een betere samenwerking te realiseren is er inzicht nodig in wie welke rol heeft. Persoonlijke ontwikkeling wordt erg gestimuleerd en dat merkte ik meteen toen ik bij Oddessey Solutions kwam werken. Collega’s onderling wisten van elkaar wat hun sterke en zwakke kanten zijn en ook mij werd snel gevraagd op welke vlakken ik wil groeien en kreeg ik alle ruimte om mijzelf hierin te ontwikkelen.

Eigen initiatieven

Initiatieven die zijn ontstaan vanuit het team zijn one-on-one gesprekken en het bloguur. Iedere maand maken wij tweetallen en voeren wij persoonlijke gesprekken om elkaar beter te leren kennen. Op deze manier heb ik al veel collega’s persoonlijker leren kennen. 

Het bloguur is ontstaan doordat er is opgemerkt dat het schrijven van een blog niet voor iedere medewerker eenvoudig is. Tijdens het bloguur helpen wij elkaar om het onderwerp en de opzet van de blog te bepalen om het zo de schrijver gemakkelijker te maken. Onze stagiaire kwam met het idee en de andere medewerkers ondersteunden het. Na een aantal bloguren heeft de meerwaarde zich bewezen en nu wordt het maandelijks uitgevoerd. 

Conclusie 

Het heeft tijd en draagvlak nodig om de managementstijl te veranderen en te laten omarmen door de medewerkers. Het heeft een positieve invloed gehad op de medewerkers zelf en de organisatie. De gevolgen van een bottom-up managementstijl zijn dat de medewerkers zich meer betrokken voelen, er meer draagvlak is en er meer samen wordt gewerkt. Uiteindelijk resulteert dit in het vergroten van de kwaliteit van onze producten en een grote klanttevredenheid.