De toepassing van Augmented Reality - Oddessey Solutions

De toepassing van Augmented Reality

Tijdens mijn afstudeerstage heb ik voor Oddessey Solutions onderzoek gedaan naar Augmented Reality (AR). Ik heb onderzocht wat de techniek inhoudt en welke voorwaarden er nodig zijn om deze techniek in te zetten. Tevens heb ik onderzocht welke toepassingen geschikt zijn om AR in te zetten.

Hoe werkt AR?

AR legt een extra laag over de camerabeelden die de echte wereld tonen. Hierdoor wordt de echte wereld met de virtuele wereld gemixt weergegeven. Een AR-ervaring kan gecreëerd worden op een smartphone en kan nog sterker overkomen wanneer de gebruiker een AR-bril tot z’n beschikking heeft. Via deze bril kan er aan het gehele zichtveld van de gebruiker virtuele objecten toegevoegd worden. De gebruiker heeft als voordeel dat zijn handen vrij zijn waardoor er bijvoorbeeld tijdens het fietsen navigatie getoond kan worden. Of kan er hulp op afstand gegeven kan worden, waarbij de hulpgever vanuit de ogen van de gebruiker kan meekijken.

Voor welke toepassingen is AR geschikt?

AR is een mooie techniek die steeds meer terug te vinden is in het dagelijks leven. Dit komt vooral omdat op het moment veel bedrijven van de techniek gebruik willen maken. In sommige gevallen zelfs als het concept zich niet goed leent voor een AR-toepassing. Veel bedrijven maken de fout om AR te implementeren puur voor de techniek om hier gebruik van te willen maken, in plaats van te implementeren vanwege het doel wat ermee te bereiken is.

Het is goed om AR niet alleen te zien als een techniek maar ook als een middel om informatie over te brengen. Die informatie is een combinatie van het camerabeeld (de ‘echte’ wereld) en toegevoegde virtuele informatie. Bij een AR applicatie met een duidelijk doel is het cruciaal dat beiden aanwezig zijn. De een kan niet zonder de ander.

Een goed voorbeeld van een AR-toepassing die op dit moment door veel consumenten gebruikt wordt is de Ikea Place applicatie. Deze laat de gebruiker een virtueel meubelstuk in de kamer plaatsen om te zien of het meubel qua afmetingen en stijl past binnen het interieur. Dit is een mooi voorbeeld waarbij Ikea AR toepast vanuit de probleemstelling van de klant en niet vanuit het middel AR zelf.

voorbeeld toepassing augmented reality

Is augmented reality iets voor jouw organisatie?

Om te vraag te kunnen beantwoorden of AR ingezet kan worden voor jouw organisatie, is mijn advies om eerst je probleemstelling en de behoefte in kaart te brengen en de requirements te bepalen waar de oplossing aan moet voldoen. Vervolgens kan de AR oplossing hieraan getoetst worden en als blijkt dat hieraan wordt voldaan, dan zou AR zeker een mooie oplossing kunnen zijn die meerwaarde creëert voor de organisatie. Heb jij vragen over AR of denk je dat het een oplossing is voor jouw probleem? Neem dan meteen contact op!