Heeft u een goed idee?

Wij zorgen voor een innovatieve mobiele applicatie

U heeft een goed idee voor een vernieuwende app, sms-applicatie en webapplicatie. Alleen weet u nog niet precies hoe u de ontwikkeling daarvan moet aanpakken. Oddessey Solutions ondersteunt u graag bij dit proces. In samenwerking met u werken wij gedreven aan uw digitale oplossing.

Onze aanpak om een digitale applicatie te ontwikkelen bestaat doorgaans uit vijf fasen.

1 Onderzoeksfase
2 Conceptfase
3 Realisatiefase
4 Implementatiefase
5 Nazorgfase

1 Onderzoeksfase

Alles grondig verkennen. De beste voorbereiding voor een goede start!

Op de eerste plaats gaan wij uw wensen voor uw applicatie in kaart brengen. Vervolgens gaan wij na of uw idee technisch haalbaar is binnen een reële tijd en budget. Aan het einde van deze fase krijgt u van ons een mijlpaalplanning en een prijsindicatie. Staat u nog steeds volledig achter uw idee en wilt u graag samenwerken met ons? Dan gaan we de tweede fase in. 

2 Conceptfase

Hard werken aan een concept waar u niet omheen kunt

In de conceptfase ligt de focus op het visualiseren van uw applicatie. Stap voor stap komt middels het interaction design de look and feel van de applicatie tot stand. Compleet met een volledig uitgewerkt klikmodel dat u als demo gebruikt. Onze ervaring is dat iedereen zo heel goed kan zien hoe het uiteindelijke product gaat worden.

Tijdens dit traject kunt u nog zaken toevoegen of weglaten. Als het concept volledig is uitgewerkt, hebben wij ook een beter inzicht in de doorlooptijd voor het maken van de applicatie. U krijgt van ons dan ook een voorstel dat tot in detail is uitgewerkt.

3 Realisatiefase

Het uiteindelijke product realiseren. Snel en toch nauwkeurig

De realisatie van uw applicatie is een heel intensief traject. Op de eerste plaats maken wij een degelijke planning en bespreken dit met u. Zodra de planning is goedgekeurd gaan we aan de slag. Regelmatig is er overleg met u. Hetzij face to face, hetzij via e-mail, telefonisch of via Skype. Denk aan status updates, tussentijdse opleveringen, feedback, het beantwoorden van vragen en het oplossen van eventuele knelpunten.

Natuurlijk bewaken wij continu budget, tijd en kwaliteit. Iedereen weet tijdens het project precies wanneer wat gedaan moet worden. Deadlines worden dus altijd behaald. Zo nodig zetten we een tandje bij.

Tijdens de realisatiefase testen wij én u verschillende malen de applicatie. Alle feedback, die naar voren komt uit deze testen, wordt zorgvuldig verwerkt en opnieuw getest.

Wanneer er een product ligt waar iedereen helemaal achterstaat, zetten we de laatste puntjes op de i. Hierna geeft u uw goedkeuring. Wij durven te garanderen: de uiteindelijke applicatie zal uw verwachtingen overtreffen.

4 Implementatiefase

Het eindproduct gebruiksklaar maken

Het goedkeurde eindproduct gaan we in deze fase live zetten: online, in de App Store of Google Play Store. Een mijlpaal voor uw organisatie! Daarbij kunnen wij ook de promotie van uw applicatie verzorgen. Voor een succesvolle start is het cruciaal dat deze direct onder de aandacht van uw doelgroepen komt. 

5 Nazorgfase

Evaluatie en begeleiding om uw product up-to-date te houden

Kort na live-gang van uw applicatie evalueren we samen met u het gehele project. Hoe is alles verlopen? Zijn alle doelen bereikt? Hoe zijn we omgegaan met obstakels? Wat zijn verbeterpunten? Dit alles open en eerlijk.

Een digitale applicatie blijft natuurlijk in ontwikkeling. Na verloop van tijd zullen aanpassingen nodig zijn. Daarom is ook de hele verdere begeleiding rondom uw applicatie bij ons in goede handen. Denk aan hosting, monitoring en doorontwikkeling. Zo blijft uw product up-to-date en zijn kwaliteit behouden.

Wilt u uw idee realiseren? Neem contact met ons op!